O Tesla Metamorfozi

Tesla Metamorfoza – naravna metoda učinkovite osebne pomoči s Tesla-Valovi s pozitivnimi učinki na počutje in zdravje ter osebno rast

Nova alternativna metoda Tesla Metamorfoza sloni na aktivaciji energije oz. valovanja tako imenovanih Tesla-Valov purpurne (škrlatno vijolične) barve direktno iz narave (brezžično in brez posebne naprave). Obstoj tovrstne energije je odkril Nikola Tesla in jo uspešno izkoriščal v svojih najbolj vizionarskih in nerazumljenih izumih, ki še čakajo na naše ponovno odkritje – Tesla Metamorfoza je že eno med njimi.

Za razumevanje Tesla Metamorfoze je pomembno dejstvo, da Tesla-Valovi oz. valovanje teži k vzpostavitvi popolnega ravnovesja oz. harmonije na območju tretiranega – med seanso se torej vzpostavlja popolno ravnovesje v našem telesu oz. vseh njegovih dimenzijah, to je fizični, čustveni, umski, duhovni. Posledica tega je lahko tudi naša ozdravitev oz. aktivacija samozdravilnih procesov. Ker gre za povsem naravno metodo, to je s pomočjo naravne, v okolju prisotne inteligentne energije oz. Tesla-Valov, je njihovo delovanje soodvisno tudi od naše interakcije oz. namere in volje. Zato Tesla-Valovanja med seanso nikdar ne občutimo kot vsiljivega ali invazivnega. Za Tesla Metamorfozo tako niso pomembni diagnoza bolezni in bolezenski simptomi, saj se v seansah ne osredotočamo na posamične težave oz. simptome ali na rezultate, ampak na človeka kot celoto oz. kompleksno bitje. Tak celosten pristop omogoča vzpostavljanje popolnega ravnovesja v organizmu pri vseh vrstah osebnih oz. zdravstvenih težav.

Dosedanje izkušnje izvajanja Tesla Metamorfoze kažejo pozitivne učinke Tesla-Valov na naše počutje in zdravje ter osebnostno rast, od česar si je mogoče obetati tudi popolno ozdravitev. Klienti že po 1–3  seansah poročajo, ne le o hitrih izboljšanjih počutja in ozdravitvah na fizični ravni, ampak tudi o pozitivnih psihičnih spremembah, ki se kažejo na čustveni, umski in duhovni ravni kot zaželene pozitivne osebnostne spremembe. Zaradi vse številnejših poročanj o fascinantnih ozdravitvah tudi težkih in neozdravljivih bolezni je Tesla Metamorfoza že pritegnila tudi zanimanje znanosti.

Pričujoče odkritje Tesla Metamorfoze oz. aktivacije Tesla-Valov direktno iz narave (etra) je možno razumeti tudi kot nekakšno podporo procesu evolucije oz. širjenja človekove zavesti (pričakovanja za leto 2012), in sicer z oplemenitenjem oz. zviševanjem vibracije tako energijskega polja okrog nas kot tudi našega bioenergetskega potenciala. Več, kot vemo o Nikoli Tesli, bolj se nam to zdi tudi možno.

Tesla-Valovi se uporabljajo kot:

 

Priporočamo vam tudi ogled prispevka o Tesla Metamorfozi v oddaji »Na rubu znanosti« na hrvaški TV:


Predstavitve v slovenskih revijah:

Purpurni valovi zdravja [Misteriji, marec 2012]
Stran 1   Stran 2   Stran 3

Teslovi valovi zdravja Tesla metamorfoza [Hana, avgust 2012]
Stran 1   Stran 2

Čudežno zdravljenje razvija višje zavedanje [Aura, september 2012]
Stran 1   Stran 2   Stran 3