Tesla Metamorfoza Svetlobno telo

  • je način aktiviranja posebne mreže energijskih kanalov in energijskih točk (delno že poznanih tudi v akupunkturi in akupresuri) s Tesla-Valovi z namenom konstrukcije človekovega svetlobnega telesa (‘light body’),
  • pomeni rekonstrukcijo prvobitne DNK človeka (aktivacijo neaktivne, tako imenovane ‘junk dna’), ki omogoča vzpostavitev resonance frekvence človeka s frekvenco Zemlje in frekvenco Vesolja ter predstavlja iniciacijo v Homo Luminous (‘light being’),
  • svetlobno telo spodbuja evolucijo zavesti in našo duhovno rast ter povečanje naših potencialnih talentov in sposobnosti oz. zmožnosti ter podpira polnovrednost našega bivanja oz. življenja.

Tesla Metamorfoza ‘Svetlobno telo’ se opravi le enkrat v življenju – NUJNI sta 2 zaporedni seansi v roku 2 dni oz. 48 ur.

Pred Tesla Metamorfozo ‘Svetlobo telo’ je zelo priporočljivo opraviti tudi Tesla Metamorfozo Zdravje.

Dosedanji klienti Tesla Metamorfoze ‘Svetlobno telo’ poročajo o številnih pozitivnih učinkih in zaznavah (notranji mir, prevlada pozitivnih občutkov in odprava negativnih, jasnejši smisel bivanja, večja samozavest in ustvarjalnost…), v čemer je mogoče prepoznati tudi procese transformacije nivoja zavesti na višjo raven oz. vibracijo, kot se to pričakuje oz. izpričuje v letu 2012. Več o tem…