Tesla Metamorfoza Zdravje

  • je primerna za vsakogar in ni nobenih kontraindikacij za njeno uporabo,
  • ima neomejen spekter delovanja in jo je vredno preizkusiti pri vseh vrstah težav s počutjem in zdravjem,
  • primerna je tudi kot preventivno ukrepanje, pred oziroma ob prvem zaznanem slabem počutju,
  • potrebne so samo 3 seanse – razen v zahtevnejših primerih ali po spremenjenih osebnih okoliščinah (nesreča, operacija, hujša travma),
  • pozitivni, med njimi tudi zdravilni učinki, se večinoma pokažejo hitro, običajno že med posameznimi seansami,
  • učinki oziroma spremembe se odražajo na počutju in zdravju ter osebnostni rasti.

Obravnava s Tesla-Valovi je zaključena v 3 seansah, ki trajajo po 45 minut in se opravijo v medsebojnih razmakih od 3 do 7 dni. V zahtevnejših ali akutnih primerih se opravi še dodatno 1 ali 2 seansi – skupaj torej največ 4-5 seans. Obravnave za otroke in mladostnike so lahko tudi krajše (30 minut).

Dosedanji klienti Tesla Metamorfoze ‘Zdravje’ v svetu poročajo o številnih pozitivnih učinkih, med drugim tudi uspešnih ozdravitvah (rak, aids, lupus, psoriaza, poškodbe hrbtenice, celo ozdravitve prirojenih deformacij, sindrom kronične utrujenosti, psihične bolezni – depresija, anksioznost…).

Tesla Metamorfozo ‘Zdravje’ je mogoče izvajati tudi NA DALJAVO, in sicer kot:

  • Tesla Metamorfoza ‘Zdravje’ na daljavo, kot nadomestilo obravnavi v živo, kadar to iz objektivnih razlogov ni mogoče (velika oddaljenost, hospitalizacija, koma, nepokretnost, gibalna oviranost ipd.),
  • Tesla Metamorfoza ‘Zdravje’ na daljavo s komunikacijo, kot dopolnitev obravnavi v živo, kadar naletimo oz. posumimo na težje premostljive nezavedne psiho-somatske blokade. Komunikacija med praktikom in klientom s pomočjo Tesla-Valov omogoča interakcijo med zavestjo in podzavestjo ter višjim, integrativnim umom.

Tesla Metamorfoza Zdravje NI nadomestilo za zdravniško oz. medicinsko zdravljenje!

Več o pričevanjih klientov o pozitivnih učinkih in njihovih ozdravitvah