Znanstvene osnove Tesla Metamorfoze

Metoda Tesla Metamorfoza je bila rekonstruirana pred kratkim, v sodelovanju med psihologinjo in zdravilko Anyo Petrović iz Avstralije ter eksperti na področju fizike in poznavanja Nikole Tesle iz Srbije (prof. dr. L. Ristovski, inž. G. Marjanović, prof. dr. V. Abramović,). Več o tem…

Nikola Tesla, veliki um preteklega stoletja, je namreč odkril, da v naravi obstaja tudi drugačno energijsko valovanje od tedaj poznanega valovanja, merjenega v hercih (Hz). Temu valovanju, recimo mu Tesla-Valovi, frekvence ni mogoče izmeriti v hercih – gre za tako imenovane ne-hercne valove oz. skalarno valovanje, ki ga lahko zazna le PIP-kamera (ta zaznava energijo kot svetlobno interferenco – sliki spodaj*).

Energijska aktivnost med seanso Tesla Metamorfoza: Med seanso se pojavijo oz. aktivirajo posebni energijski valovi purpurne (škrlatno vijolične) barve Tesla-Valovi, ki s PIP-kamero doslej v alternativnih metodah zdravljenja še niso bili zaznani. Kamera zaznava tudi prisotnost lociranih energijskih območij, vidnih kot intenzivna bela svetloba.

Znanstveni fenomen metode Tesla Metamorfoza tiči v odkritju, da je v energijskem polju (auri) praktikov-izvajalcev Tesla Metamorfoze zaznati identično energijo (škrlatno vijolične barve), kot jo oddaja Tesla-tuljava (sliki spodaj*).

Za Tesla-Valove je značilno, da vzpostavljajo potrebno ravnovesje oz. harmoničnost (po vzoru razporejanja toplote v prostoru), pri čemer se njihov učinek z razdaljo povečuje oz. krepi (sliki spodaj*). Območje delovanja Tesla-Valov ni z ničemer omejeno, saj ovire (npr. kovina idr.) ne preusmerijo njihovega valovanja, zato se lahko prenašajo in učinkujejo tudi na daljavo.

Frekvenčno valovanje / Tesla-Valovi oz. skalarno valovanje: Za Tesla-Valove je značilno jačanje valovanja z razdaljo, kar pojasnjuje njihovo funkcijo zagotavljanja oz. vzpostavljanja ravnovesja v tretiranem območju.

Na podlagi dobljenih rezultatov opravljenih fizikalnih meritev in doseženih pozitivnih učinkov in rezultatov pri izboljšanju počutja in zdravja oz. ozdravitvah klientov je Tesla Metamorfoza že pritegnila pozornost številnih znanstvenikov na področju fizike in medicine. Več o tem…

* Vir: www.teslametamorphosis.com